İş dünyasında son aylarda en çok konuşulan konular arasında büyük istifa hareketi yer alıyor. Büyük istifa hareketi küçük, orta ve büyük çaplı işletmeleri derinden etkileyerek yıldız çalışanlarını kaybetmelerine neden oluyor. Pandemi etkisiyle baş gösteren büyük istifanın iş dünyasında yakın gelecekte yaşanacak zorlukların temel sebebi olacağı öngörülüyor. Pandemi sürecinde farklı bir…

Türkiye’nin en önemli insan kaynakları ve işgücü yazılımlarından biri olarak, e-imza özelliği ile İK’nın tüm evrak işlerindeki imza süreçlerini hızlandırıp dijitalleştirmeye başladık.

Dijital imza, dijital dönüşüm ile birlikte her geçen gün daha da fazla
konuştuğumuz ve hepimizin gündeminde yer eden bir konu haline geliyor. …

Gün geçtikçe hızlanan hayat akışı nedeniyle her bilgiye her an ve hızlıca ulaşmak insan kaynakları için de büyük önem taşır. Bulut tabanlı insan kaynakları yazılımı ile internet bağlantısının olduğu her yerden ve her cihazdan gerekli işlemler kolaylıkla yapılabilir. Bu yazılımlar insan kaynakları yöneticilerine hem hız hem de yüksek güvenilirlik sağlar.

İK analitiği, insan kaynakları yönetimi alanının zaman içerisinde önemli ölçüde değişime uğramasıyla gündemimize yerleşmiştir. İnsan kaynakları uzmanları bir organizasyonu yönetmenin “insani” yönlerine odaklanırken her geçen gün teknolojiye ve verilere daha çok bağımlı hale geldiler. İşte bu verilerin İK süreçleri üzerindeki etkisi “insan kaynakları analitiği” adında yeni bir disiplin ortaya çıkardı.

idenfit

new way of human resources & workforce management software https://www.idenfit.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store